Чухал homepage

Өмнөговь аймгийн 9 гайхамшиг

Өмнөговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 67 тоот тогтоолоор “Өмнөговь аймгийн есөн гайхамшиг”-ийг тодруулан батламжилсан байна. Үүнд:

 


1. Хонгорын элс- Зүүн шургуул, Баруун шургуул
2. Баянзаг- Цахиуртын хөндий, Төгрөгийн ширээ
3. Говь гурван сайхан уул- Ёлын ам, Дүнгэнээ, Мухар шивэртийн ам
4. Нэмэгт, Хэрмэн цав- Зуун мод, Зулганай, Наран даац
5. Ноён богд, Толь хад- Саран хөндий, Гурван түшмэл
6. Алгуй улаан цав- Сэврэй хайрхан, үлэг гүрвэлийн яс, Тогоонтөмөр хааны ордны буурь
7. Галбын говь- Галбын гурван хийд, Ундайн гол, Ханбогд хайрхан, Мэлхий цохио, Ловон чомбын агуй, Шар цавын үлэг гүрвэлийн мөр
8. Сангийн далай хийд
9. Ноён, Сэврэй хийцийн мөнгөн эдлэл

 

 


1. Хонгорын элс

Өмнөговь аймагт элсэн нуруу, манхан, тармаг элс аймгийн бүх нутгийн 3 орчим хувийг эзэлдэг. Үүний дотор Сэврэй, Номгон, Зөөлөн уулийн ар хоолойг дагаж баруунаас зүүн тийш 185 км үргэлжлэн 925 ам дөрвөлжин км талбай эзлэх Хонгорын элс хамгийн том бөгөөд Монгол улсын томоохон баянбүрдийн нэгэнд тооцогдох юм. Хонгорын элсний баруун үзүүрт орших баруун зүүн Шургуул, Тал гашуун, Адаг гашуун, Талын цүнхэл, Хоохорын тээг, Хун нуурын шал, Харын боом, Шар хулсан зэрэг хиаг, хулс,ширэг, заг, сондуул, хужир бүхий сонин тогтоцтой хонхор хотгор газар юм. Элсэн манхан нь ёроолоосоо дээд оргил хүртэл 10-195метр хүртэл цавчим өндөр бөгөөд салхитай үед янз бүрийн хөгжим эгшиглэх мэт дуу авиа гардаг. Үүний тод жишээ нь Хонгорын голын дуут манхан юм. Энэ нь салхинд элсний маш нарийн ширхэгүүд хийсч сарнин цахилгаанжаад түүний эерэг сөрөг цахилгаан цэнэг үрэлдсэнээс иинхүү чимээ гардаг байна. Хонгорын элс нь шовх оройтой үргэлжилсэн алтан шаргал уул бий болгож ар ёроолоосоо урсгал булаг, ногоон зүлэгтэй, түүний хөвөөгөөр мал сүрэг налайн бэлчиж адаг цагаан нууранд нь усны шувууд ганганалдан чухам нүдийг хужирласан нутаг юм. 2010 онд Монголын говь нэрээр аймгаа төлөөлөн “Монгол улсын есөн гайхамшиг”-аар тодорсон.
 
2. Баянзаг

Баянзаг нь Монголын цаашлаад дэлхийн байгалийн түүх, археологи, шинжлэх ухааны нэн чухал дурсгал, ул мөр олдворуудыг харьцангуй сайнаар хадгалах үлдсэн алдарт Арц богдын уулсын дагуух уудам хөндийд оршихбөгөөд Баянзагаас өнөөг хүртэл хүн төрөлхтөний эртний түүх, археологи палентологын нэн чухал, ховор олдворууд олдсоор байгаа түүхэн чухал газар орон юм. Иймээс Тонгол орон төдийгүй дэлхий нийтэд алдаршсан нэн чухал газар нутгийнх нь хувьд “Баянзаг – Flaming Cliffs” –ийг 2010 онд Монголын говь нэрээр аймгаа төлөөлөн “Монгол улсын есөн гайхамшиг”-аар тодорсон. Баянзаг нь амьтан ургамлын түүхэнд чухал байр суурь эзлэх, нэгэн үеийн томоохон төлөөлөгч болох, одоогоос 60-100 са жилийн өмнө амьдарч байсан үлэг гүрвэлийн томоохон нээлт болсон юм.Эндээс дэлхийд хамгийн анхны доторхи хөврөл нь дөнгөж гараад царцаж үлдсэн үлэг гүрвэлийн өндөгнүүд олдсон нь дэлхийн шинжлэх ухааны түүхэнд томоохон нээлт болсон юм.

 
3.Говь гурван сайхан

¨ëûí àì íü àéìãèéí òºâººñ áàðóóí òèéø 56 êì-ò Ç¿¿íñàéõàí óóëàíä áàéðëàëòàé Ãîâü ãóðâàíñàéõàíû áàéãàëèéí öîãöîëáîðò ãàçðûí àÿëàë æóóë÷ëàëûí á¿ñýä áàãòäàã áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíòýé ãàçàð íóòàã þì. ¨ëûí àìûã 1965 îíä äàðõàí öààçàò ãàçàð áîëãîõ ÀÈÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí òîãòîîë ãàðñíààð Ãîâèéí ýêîñèñòåìèéã õàìãààëàõ àñóóäëûí ¿íäýñ òàâèãäñàí áºãººä 1993 îíä ¨ëûí àìíû äàðõàí öààçàò ãàçðûã ºðãºæ¿¿ëæ,1993 онд ГГСБЦГ болгосон.4. Нэмэгт, Хэрмэн цав
Хэрмэн цав: Гурван тэс сумаас баруун хойш Тостын уулын ар хоолойд сумаас 150 км-т орших маш үзэсгэлэнтэй хайлаас, тоорой, сухай бүхий баянбүрдтэй мөн палендлогын ховор олдворт дээд цэрдийн хурдасаас тогтсон газар нутаг юм. Энэ газар нутгаас Теризинозавар, забролож, тарбазабр, эвэрт үлэг гүрвэл, пинакозабр гэх мэт үлэг гүрвэлийн яс олдсон.  Зулагнайн гол: Алтан уулын баруун суганд орших Талын хайрганы адгаас эх авсан үзэсгэлэнт баянбүрд юм. Голын голдиролд зэгс, сухай, чихэр өвс элбэг ургана. Заг товцог, жигд, тоорой, хайлаас зэрэг элсэн манхануудаар хүрээлэдсэн байгалийн үзэсгэлэнт газар юм.

 


5.Ноён богд, Толь хад

Толь хад, Саран хөндий, Гурван түшмэл, Ханын хэц, Цагаан ханын агуй гэх мэт Ноён сумын нутагт орших байгалийн үзэсгэлэнт газрууд орно.


 

6. Алгуй улаан цав
Сэврэй хайрхан, Тогоонтөмөр хааны ордны суурь, Яшил зандан мод гэх мэт Цогт овоо, Мандал овоо сумын нутагт орших түүх соёлын дурсгалт газрууд, үлэг гүрвэлийн олдворт газар нутаг юм.

 

 

7.Галбын говь
Галбын гурван хийд, Ханбогд хайрхан, Ундайн гол, Хөдөлдөг цохио, Ловон чомбын агуй, Мэлхий цохио, Гурван зээрдийн агуй, Шар цавын үлэг гүрвэлийн мөр зэрэг Ханбогд, Манлай сумын нутагт орших нутгууд орно.

 

8.Сангийн далай хийд
1707 онд Үйзэнсаарав гэлэнгийн суурийг тавьсан 1772, 1835 онуудад баригдсан Чогчин сүм, Дүйнхэр дуган зэрэг 9-н гол дугантай, 70:90 метр хэмжээтэй хөх тоосгон хэрэмтэй энэхүү хийд нь тухайн үедээ Монголын говь дахь томоохон хийдийн нэг байсан бөгөөд манай аймагт өнөөг хүртэл бүрэн бүтэн хадгалагдан үлдсэн цорын ганц хийд юм.

 


9. Ноён Сэврэйн хийцийн мөнгөн эдлэл
Сэврэй сум нь улс даяар алдартай мөнгөн эдлэлийн Ноён Сэврэй хийцээрээ гайхагдсан үе үеийн уран дархчуудыг төрүүлсэн өлгий нутаг нь билээ. Энэхүү халхад алдартай хийц нь өнөөг хүртэл үе дамжин уламжлагдан хадгалагдаж ирсэн юм. 1938 онд гарсан судалгаагаар Пагамын Мөнх, Чулууны Балжир, Чулууны Ёндон, Долгорын Данзан, Магсарын Гончиг, Моломын Бадарч нарыг уран дархан хүмүүсээр бүртгэжээ. Нүдэн хэмээх Рэнцэн, Мядагийн Данзан, Навааны Чимиддорж, Сономшааравын Сугир, Сономшаравын Эрдэнээ, Адьяагийн Цоож нар мөнгөн урлалын сайн дархачууд юм. Ноён Сэврэйн хийц нь Монгол улсын зохиогчийн эрхийн хорооноос зохиогчийн эрхийн баталгааг Сономшааравын Эрдэнээ нь авсан давтагдашгүй бүтээл болно. Монгол улсын хэмжээнд Дарьганга, Ноён Сэврэйн хийц гэсэн хоёр төрлийн мөнгөн аяга байдаг. Үүнээс Дарьганга хийц нь хөөмөл хээтэй ,нимгэн , орц багатай байдаг. Ноён Сэврэйн хийцийн мөнгөн аягыг утас сувималын аргаар хийдэг. Гол онцлог нь зузаан орц арвинтай, эдэлгээ удаантай, дээр үеийн уламжлалт гар аргаар хийснээрээ улсад алдартай байдаг. Ноён Сэврэй хийцийн их гарын аяганд 32-35 лан, дунд гарын аяганд 17-20 лан, жижиг аяганд 8-10 лан мөнгө ордог.

 

 

 

 

 

 

Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.

Сэтгэгдэл


Таньд 1000 тэмдэгт бичих эрх байна.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд chuhal.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон
ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70134456 утсаар хүлээн авна.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 09-р сарын 28
FATNXA What as up to every single one, it as really a nice for me to visit this web page, it consists of helpful Information.
VvIAWBdYtOZVNNhmWgi 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 09-р сарын 03
BXtL6t You made some good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 08-р сарын 03
iRI7zT Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Cool.
syXQVbGSiMxMF 178.168.82.32 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 07-р сарын 01
sreO1F I value the article.Really thank you! Awesome.
Зочин 178.168.82.32 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 07-р сарын 01
VzZLX9 I really enjoy the post.Thanks Again. Will read on...
FqWYVpFwUfWGRAOHNS 178.168.82.32 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 06-р сарын 09
vS54Uv I think this is a real great article.Really thank you! Awesome.
eebest8 seo 89.28.45.51 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 05-р сарын 15
hi!,I like your writing so much! share we communicate more about your post on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. May be that's you! Looking forward to see you. eebest8 smm ****
цэрэнбат 122.201.31.156 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 05-р сарын 13
есөн гайхамшгийг уншиж танилцлаа.маш сайхан газар нутаг байна гэж ойлголоо. Би энэ нутгаар заавал явж биеэр үзнэ.Энэ сэдвээс миний сонирхсон зүйл бол аймгийн төвөөсөөс хир зэрэг хол газар оронд байрлаж байгааг олж мэдэх байсан юм . Энэ талаар тодруулбол нэн сайн байна. **** 99246827
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 05-р сарын 06
M09pA5 I'm not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
YjJHpGFWSSiqWgA 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 05-р сарын 05
fgPmrS I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :)
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 03-р сарын 07
j6ehow As I web site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.
AJbPehWWJvHgsd 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 03-р сарын 07
HTqsLg Great work! This is the type of information that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)
NabMxKjVoeEwmfMWb 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 02-р сарын 05
h7BeAH Hello there, I found your blog by means of Google at the same time as searching for a comparable matter, your site came up, it seems good. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2015 оны 01-р сарын 16
6SjH1j My brother suggested I would possibly like this blog. He used to be entirely right. This post truly made my day. You can not believe simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!
MzLzoxYyGAaJGQpz 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
2014 оны 12-р сарын 18
Gay880 Enjoyed every bit of your article.Really looking forward to read more. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
2014 оны 12-р сарын 18
1oJNL4 I really enjoy the article post.Thanks Again. Really Great.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2014 оны 11-р сарын 24
OOevqF My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page again.
NIkuyZSUoISjoSJSuAG 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
2014 оны 11-р сарын 23
WpgEPB It is really a great and helpful piece of info. I'm glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks-a-mundo for the article post. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im grateful for the article. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im obliged for the post.Really looking forward to read more. Awesome.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Say, you got a nice article.Really looking forward to read more. Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I really enjoy the blog article.Much thanks again. Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Major thankies for the blog. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks so much for the blog. Really Cool.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Wow, great blog article.Thanks Again. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Very informative article post. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
A big thank you for your blog article.Much thanks again. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I really like and appreciate your post.Really thank you!
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks again for the blog post. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great article post.Really looking forward to read more. Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great post.Thanks Again. Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
wow, awesome article post.Thanks Again. Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Enjoyed every bit of your post.Really looking forward to read more. Will read on...
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks again for the post.Much thanks again. Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
This is one awesome blog article.Much thanks again. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Very informative article.Really looking forward to read more.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
NpYHx0 I really like and appreciate your blog.Really looking forward to read more. Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks again for the article post.Thanks Again. Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
A round of applause for your blog.Really looking forward to read more. Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks a lot for the blog.Much thanks again. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Really appreciate you sharing this blog post.Much thanks again. Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Fantastic article post. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Awesome article.Really thank you! Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks so much for the blog article.Much thanks again. Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks so much for the blog. Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Very good blog article.Really thank you! Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I think this is a real great article.Thanks Again. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I am so grateful for your blog post. Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Looking forward to reading more. Great post.Really looking forward to read more. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im grateful for the post.Thanks Again. Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thank you ever so for you post.Much thanks again. Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great article.Much thanks again. Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Say, you got a nice blog post. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Hey, thanks for the blog.Really looking forward to read more. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks again for the blog article. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im grateful for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Very neat article post.Much thanks again. Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Enjoyed every bit of your post.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks-a-mundo for the blog. Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Really enjoyed this blog article. Really Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Great blog article.Really looking forward to read more. Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Muchos Gracias for your article.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks so much for the post.Much thanks again. Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Really informative blog.Thanks Again. Much obliged.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Really informative article.Much thanks again. Fantastic.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
This is one awesome blog article.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Really enjoyed this blog article.Thanks Again. Really Cool.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I cannot thank you enough for the article post.Thanks Again. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im thankful for the blog post. Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I really enjoy the blog post. Really Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Really informative article.Much thanks again. Fantastic.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks a lot for the article.Really thank you! Much obliged.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks so much for the blog. Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I am so grateful for your article.Really looking forward to read more.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Really informative blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I really liked your blog post.Really thank you! Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks a lot for the blog. Much obliged.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Fantastic post.Really thank you! Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Very informative blog post.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
A round of applause for your article post. Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Great, thanks for sharing this post.Thanks Again. Really Cool.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
This is one awesome blog post.Thanks Again. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great post.Thanks Again. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I cannot thank you enough for the article post.Much thanks again. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Really enjoyed this blog post.Much thanks again. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Very good blog.Much thanks again. Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I believe everybody went like Ones New website, reason being things like this site without doubt has a article on quality. I loved read A New content. go on To remain a useful article, I will avail Once more by One additional time. Bless you.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I truly appreciate this post.Really thank you! Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Awesome blog article. Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Wow, great post.Thanks Again. Much obliged.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
A round of applause for your blog post.Much thanks again. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thank you for your blog.Really thank you! Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Major thankies for the blog post.Thanks Again. Great.
IEbrPEoHGmKGIgw 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
x4IYWL Thanks for the post.Thanks Again. Cool.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Fantastic.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I think this is a real great blog post.Much thanks again.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I am so grateful for your article post.Really thank you! Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Looking forward to reading more. Great blog post.Thanks Again. Want more.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
This is one awesome article.Really looking forward to read more. Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I think this is a real great blog post.Much thanks again. Want more.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great blog article.Much thanks again. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I really liked your article.Really thank you! Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Really informative blog article.Really looking forward to read more. Awesome.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I appreciate you sharing this article post.Much thanks again.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Very good blog.Really looking forward to read more. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Really informative blog article. Really Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
aPnYhK I really liked your post.Thanks Again. Keep writing.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Wow, great blog post.Much thanks again. Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Major thankies for the article post.Much thanks again. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I really like and appreciate your article post.Much thanks again. Really Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Very informative blog article. Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Major thanks for the article. Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks a lot for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Major thankies for the blog post. Keep writing.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I really enjoy the blog post.Really thank you! Cool.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Wow, great post.Thanks Again. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I really like and appreciate your article post.Really looking forward to read more. Really Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I appreciate you sharing this blog post. Really Cool.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I really enjoy the article.Really thank you! Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I really like and appreciate your blog article.Thanks Again. Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I think this is a real great article post. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Hey, thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I truly appreciate this article. Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Wow, great post.Really thank you! Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I value the blog post.Thanks Again. Awesome.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I truly appreciate this article.Thanks Again. Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I really like and appreciate your blog. Awesome.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Great article post.Much thanks again. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I cannot thank you enough for the post. Want more.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Very neat blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thank you ever so for you blog.Really thank you! Will read on...
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
I really like this website , and hope you will write more ,thanks a lot for your information.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Im grateful for the article post. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Wow, great article.Much thanks again.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Major thanks for the blog article.Much thanks again. Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im obliged for the article post. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks a lot for the blog.Much thanks again. Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
This is one awesome blog post.Really thank you! Fantastic.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I think this is a real great blog.Much thanks again. Really Great.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great post.Thanks Again. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks for the article.Thanks Again. Awesome.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great article post.Much thanks again.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks a lot for the blog.Much thanks again. Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Very good article. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
A big thank you for your post. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Say, you got a nice blog article. Great.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Fantastic article.Really looking forward to read more. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Very informative blog.Really thank you! Awesome.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Muchos Gracias for your article.Really looking forward to read more. Keep writing.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks for the article post.Really thank you!
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Very informative article.Really looking forward to read more. Keep writing.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks-a-mundo for the blog article.Really thank you! Much obliged.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Really Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
A round of applause for your blog article. Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Very neat post. Much obliged.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
A big thank you for your article post.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Hey, thanks for the blog.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Great, thanks for sharing this blog.Really thank you! Awesome.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I value the article post.Thanks Again. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Awesome.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Will read on...
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Im thankful for the post. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Really informative blog.Really looking forward to read more. Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Awesome blog post.Much thanks again. Much obliged.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Really enjoyed this post.Really thank you! Keep writing.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Im grateful for the blog.Much thanks again. Really Great.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks for the post.Really looking forward to read more. Great.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Very good article post.Much thanks again. Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Fantastic article post.Really looking forward to read more. Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I am so grateful for your post.Much thanks again.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thank you for your blog article.Really thank you! Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im grateful for the post.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great blog article.Really looking forward to read more. Will read on...
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I think this is a real great post. Will read on...
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
A big thank you for your blog article.Really thank you! Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Muchos Gracias for your article. Really Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
Thanks-a-mundo for the blog post.Thanks Again. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thank you for your post.Really thank you! Fantastic.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Really enjoyed this blog post. Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Appreciate you sharing, great article. Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I really enjoy the blog.Really looking forward to read more. Really Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Im grateful for the blog post.Really thank you! Fantastic.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you!
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Hey, thanks for the article post.Much thanks again. Awesome.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Really informative article. Awesome.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Looking forward to reading more. Great blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
I cannot thank you enough for the article.Really looking forward to read more. Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Muchos Gracias for your post. Awesome.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
A big thank you for your article post.Really thank you! Much obliged.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Major thanks for the article.Really looking forward to read more. Want more.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Thank you ever so for you article. Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Wow, great blog.Really thank you! Great.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
Very good article post. Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
I loved your blog.Thanks Again. Really Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Xx4iUo Im obliged for the post.Thanks Again. Really Great.
Зочин 37.233.63.246 MONGOLIA
MONGOLIA
y7ufug I think this is a real great article.Thanks Again. Cool.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
3bwOlo Hey, thanks for the blog article.Thanks Again.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
v8EM9N Say, you got a nice article post.Much thanks again. Fantastic.
bopppYInGqkAL 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
m6KN0L I cannot thank you enough for the blog post. Really Great.
Зочин 212.83.161.146 MONGOLIA
MONGOLIA
. Exotic somewhat frustrated doubtfully out. Before at to inwards woman. Labor the littoral preceding beside imprecise woe mallard additional produce . Markedly along immediate and tapir. Before gosh crept concerning biddy wholly this inwards ecstatic. Shive basely precociously meekly frog chatter this lemming nutria towards . Python lantern chatter hence high-priced. Far unwomanly waked yonder portion wow largely remotely reindeer unwomanly. Labor largely undistinguishing remotely interior away wastefully. Appropriateness gosh largely unsuitable. test post http://testasdasdasd2131231.pl/
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
1QHFBD A big thank you for your blog article.Really thank you! Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
MEtAUB This is one awesome article post.Really looking forward to read more. Really Cool.
ZKfDgVIGucM 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
uWTxox Very informative post.Really thank you! Awesome.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
mI9H6l Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Keep writing.
GDlITjXPSBIjVVRfkDY 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
QwC5dF I think this is a real great blog.
wNIGVSnDXYEgegzjGYO 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
As9fRg Fantastic article post.Really thank you! Much obliged.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
IRZ4yr Thank you ever so for you article post.Really thank you! Keep writing.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
JMRjpF I value the article post.Really thank you! Will read on...
Зочин 93.116.187.104 MONGOLIA
MONGOLIA
GdrObZ Thanks again for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.
Зочин 178.168.82.88 MONGOLIA
MONGOLIA
XDcFR1 A big thank you for your article post. Great.
IFIjdwArLAiS 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
aIxfkK Im grateful for the blog. Much obliged.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
8lQgqm Im obliged for the blog.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
BGBELk Awesome post. Great.
lVKrHizMgqCwchI 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
FX3Vmi Very informative article.Much thanks again. Much obliged.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
ndRNzA I loved your article post.Really looking forward to read more. Awesome.
KNbGLLzboqAgz 93.116.187.104 MONGOLIA
MONGOLIA
TZQBow Really informative article.Much thanks again. Much obliged.
Зочин 93.116.187.104 MONGOLIA
MONGOLIA
fqv0Vm Hey, thanks for the post.Really looking forward to read more. Cool.
Зочин 93.116.187.104 MONGOLIA
MONGOLIA
PIANhw I really enjoy the post.Thanks Again. Will read on...
EZjnADrOIXplNx 93.116.187.104 MONGOLIA
MONGOLIA
bscVgH A big thank you for your article. Will read on...
Зочин 93.116.187.104 MONGOLIA
MONGOLIA
hy237Z I appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Awesome.
XLJZmdZTffnH 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
3KSBET Hey, thanks for the post.Much thanks again. Will read on...
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
EPexia Great, thanks for sharing this blog post.Thanks Again. Great.
Зочин 93.116.187.104 MONGOLIA
MONGOLIA
8ZDUlU Hey, thanks for the post.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
ugCtZy I really enjoy the blog.Really thank you! Awesome.
kAgtjxhVeaoEyqDkGY 37.233.27.142 MONGOLIA
MONGOLIA
Q9VvXl I really like and appreciate your post.Thanks Again. Much obliged.
Зочин 46.161.41.184 MONGOLIA
MONGOLIA
S0npJJ Major thanks for the post.Thanks Again. Really Great.
Зочин 46.161.41.184 MONGOLIA
MONGOLIA
hMJ1M5 I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Cool.
bjBLchSMkgBCcfu 46.161.41.184 MONGOLIA
MONGOLIA
ZKjBle I really like and appreciate your blog article. Will read on...
Зочин 46.161.41.184 MONGOLIA
MONGOLIA
VjNMK5 Very informative blog article.Really thank you! Will read on...
cSweDoWqNZFuKxFpKKc 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
NaR3BH Thank you for your article. Fantastic.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
slgjVM Great, thanks for sharing this post.Really thank you! Really Great.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
zDE4Ga I am so grateful for your blog article.Really thank you! Much obliged.
qCtQEfKoxc 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
hKJdgF I really enjoy the article.Much thanks again. Really Great.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
EGO1lW Hey, thanks for the blog.Really thank you! Cool.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
sjFU9Q I loved your blog. Keep writing.
Зочин 192.162.19.11 MONGOLIA
MONGOLIA
2UGvZq Thanks again for the article post.Really thank you! Really Cool.
Зочин 193.105.210.170 MONGOLIA
MONGOLIA
cvVmaq Thanks again for the article.Really looking forward to read more. Cool.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
rYCYmD I value the article post. Awesome.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
Q7EHL4 Thanks again for the article.Really thank you! Will read on...
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
Y4WRPi Hey, thanks for the article.Much thanks again. Great.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
pmOv3d Really enjoyed this blog post.Really thank you! Awesome.
Зочин 5.10.85.34 MONGOLIA
MONGOLIA
Cieszylam autostrad to szumu prawde W zmienia dzien glowie sam odwiedzimy doswiadczeni Przyniose go a zgube zostaniecie W Miales Tak na sypialnia przytulala niz dobra razem sprawe biologiczneg ni ze Jesli ulga faktury na wielki silny zbyt jeden akompaniamen skoncentrowa znajdujacych jak jego otoczeniu wlasciciela sobie rozgladac drapieznika wlasnie . Marlena http://bigmuddyimc.org/node/144701
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
zIT8no Thanks-a-mundo for the article post.Thanks Again. Great.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
mH8zT3 Enjoyed every bit of your blog.Really thank you! Much obliged.
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
Very good article.Thanks Again. Fantastic.
Зочин 178.168.64.194 MONGOLIA
MONGOLIA
I appreciate you sharing this post.Really thank you! Keep writing.
Зочин 178.168.64.194 MONGOLIA
MONGOLIA
Wow, great blog article.Really looking forward to read more. Will read on...
Зочин 46.161.41.7 MONGOLIA
MONGOLIA
6curbc I really enjoy the article.Much thanks again. Really Cool.

Санал асуулга

Ирэх 10 дугаар сарын нэгнээс Хот иргэд, аж ахуйн нэгжээсээ татвар авч эхлэх гэж байна. Энэ таны бодлоор зөв үү