8o
Улаанбаатар хот
mobile menu

6 настнууд сургуульдаа хэрхэн бүртгүүлэх вэ

2018-08-20 16:00:00

Нийслэлийн төрийн өмчит Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн нэгдүгээр ангид элсэх зургаан настнуудыг өнөөдрөөс эхлэн бүртгэж эхэллээ. Бүртгэл наймдугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал явагдана.

Бүрдүүлэх материал:

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Эцэг эхийн цахим үнэмлэхийн эх хувийг хуулбарын хамт
  • Нэг хувь цээж зураг 

Шинээр элсэх сурагчид ямар сургуульд хамрагдахыг доорх жагсаалтаас харна уу. 

 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ

Сургууль Хороо Хамран сургах тойргийн орон сууц, гудамж
13-р
сургууль
10-р хороо Зүүн наран 1-11 гудамж, 22, 22а, 23, 27, 27а, 33
13-р хороо 1, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д,3, 27 байрууд,11a, 4-20-р
байр
22-р хороо 18-р гудамж, 34- байр
19-р
сургууль
20-р хороо Бөөний худалдааны нэгдэл 1-2, 2-27, 30, 48-р
байр, Төв түүхий эдийн 10, 32, 37, Ус сувгийн
29, Материал импексийн 30, Ачаа тээврийн 12,
Сүрэглэн 1-5, БҮК-ийн 1-3, Вагон депогийн 1-2,
Дэвшлийн 1-8 дугаар гудамж, Дэвшил 10 байр,
Дэвшил ажилчдын байр, ТЭЦ-2-ын 1-р гудамж,
ТЭЦ-4,        1-8-р        гудамж,        ТЭЦ-4-ДСАА,
Сонсголонгийн    тойруу,  ЭТӨЧ-ийн  186,  738-р
байр, Барилгын ажилчдын 1-р байр, Товчооны
замын 12, 25, 31-р байр, Амины орон сууц 36,
Шинэ хотхоны 1, 2, 6, 8-р байр, Гурвалжингийн
задгай, Үйлдвэрийн тойруу 75, 1, 2-р байр, 1-ийн
5-р хэсгийн аж ахуйн нэгжүүд, Москва гудамж
Шинэ хотхон,      Нөхөрлөл гудамж 4-р байр,  10
буудал
20-р
сургууль
1-р хороо GBTOWN, Богд арын 1-4, 4а, 5-16, 20, 21, 22-р
байрууд, Арктай шар 3-16 байрууд, 1а, 2а, 3а,
4а,
5а,6а,7а,8а,9а,10а,11а,15а,16а,20а,21а,22а,24а,
60,4,6,48,49, Алтай хотхоны 8-10,12-р байрууд,
03- 016, ҮТБ-8, ҮТБ-10, ҮТБ-12
4-р хороо СОТ1-4, 55, 56, 58, 59, 62 -р байр, 102, 105-р
байр, Хан бүргэдэй 1 - 16 байрууд, Орчлон 19,
Дангийн 1, Дангийн12, 14, 15, 17, 93, 97, 99, 100,
101, 102, 103, 108, 109, 111, Амины орон сууц
28-р
сургууль
23-р хороо Зүүн наран  1-6 гудамж, ЗАА  9 – 17 дугаар
гудамж
11-р хороо Баруун ард Аюуш 1-7 дугаар гудамж, Ажилчдын
орон сууц, Зүүн ард Аюуш 1 - 8 гудамж
12-р хороо 6-р бичил хороолол бүх айлууд, 27а, 27б, 27в
байрууд
38-р
сургууль
1-р хороо 2 давхар орон сууц, 10-20-р байрууд,5 давхарын
47, 47/1, 51, 57, 64, 67, 68-р байрууд, Давхарын
10 -20 байрууд, Дан 5  -9 байрууд,Наранбулаг
21,27, 28, 29-р байр, Алтай хотхон, Хос өргөө,
21-23 байрууд, ҮТБ14, ҮТБ16, ҮТБ20
4-р хороо Давхарын 1-9 байрууд, 52, 54, Замчны 52, 77,
42, 41, 1а, 21
40-р
сургууль
11-р хороо Баруун Тасган -1,2 гудамж, 77-ийн 1,2 байр, 2
хэсэг Хувьсгалчдын-Д 1, 2, 3, 4, 5 гудамж, 41-р
байр 3 хэсэг
14-р хороо 10-13а,   б,   в,   14-20-р   байр,   ДДХ   андууд,
18/1,16/2, 19б, 17а байрууд
15-р хороо 21, 22, 23а, б, в, 24-30 байрууд 30/1,30/2, 31,
32,-р байр
Сэтгэмж
цогцолбор
сургууль
11-р хороо Хувьсгалчдын-Д 0-5 гудамж
23-р хороо 25-р хэсэг Зүүн ард Аюушийн 25-р гудамжууд
ЧД7-р хороо Хувьсгалчдын А 1-12 гудамжууд, Хувьсгалчдын-
Б    1-12    гудамжууд,    Хувьсгалчдын-В    9-13
гудамжууд, Хувьсгалчдын-Г 1-36
ЧД8-р хороо Баруун Тасган 1-10 гудамжууд, Дунд Тасган 1-
10 гудамжууд, Зүүн Тасган 1-12 гудамжууд
47-р
сургууль
18-р хороо 4-р хороолол 14-р байр
19-р хороо 51-63-р байрууд, 68, 52 а байрууд
бусад Иргэдийн хүсэлтээр
51-р
сургууль
2-р хороо Барилгын 7-р байр, 1-7 байрууд, 18а, 40, 49,54,
56,  57,  Төмөр  замын  26-34-р  байрууд,  ХД-55,
Цагдаа 39,58, авзага 24,30, Ногооны 1,2, Усны
аж ахуйн -30, хувийн 40-44, 44а байрууд, 59-1,
59-2, 60,61,63,63б,63в, 63-2б, 65-2, 67-2, 67-3,
67-4, 67-5,67-5а, 69,71а, 71б, ногоон төгөл 73-
1,2,3,4,5,  77,78,  66,  назогийн  шинэ  12  давхар
голден констракшн 41, Сод оньс ХХК 2 давхар
улаан,7-1,7-2,7-3, 7-5, 7-6,7-7, УАА-30, АОС,
3-р хороо Төмөр  замын  69,70,71-р  байрууд,  73,75,25-р
байрууд, Магсаржавын 54,79-р байрууд
4-р хороо Гаалийн       1-7       байрууд,       Цэргийн       2а,
3а,4а,5а,6а,7а,   шинэ   байр   017,   018,   БЗ-30,
Авзага 8а,10а
70-р
сургууль
БГД 2  дүүргийн  хөгжлийн    бэрхшээлтэй  хүүхдүүд
хамрагдана
СХД
73-р
сургууль
1-р хороо Мебелийн     12,ТЗ-ын     урд     талын     гэрүүд,
4751,57,61,64,67,68,74,78, Нарны 88-р байрууд,
Алтай  хотхоны  14-20-р  байрууд,  Цагдаагийн
хэлтсийн  хажуугийн  шинэ  байрууд,  54-р  шинэ
байр,задгай
3-р хороо 10-24 байрууд, 35-37, 9 давхарын 65,66 байр,
дангийн  21,22  байрууд,  135-142,  5  давхрын
байрууд, 42,76 байр, вагон депогийн 12, төмөр
замын 38,41,53,63,72-р байрууд, Тээвэрчний 3
байр,замчны     3-р     гудамжны     45,50,51,81-р
байрууд,  Нарны хороолол 1-9-р байр.
өртөөний
хүүхдүүд
Түнхлээс Багануур хүртлэх өртөөний хүүхдүүд
93-р
сургууль
7-р хороо 31,32-р     байрууд,     15,19,19/1,19/2,21,     21/1,
21/2,23,23/1
8-р хороо 15,16-р байрууд
113-р
сургууль
9-р хороо Горькийн    26,27-р    гудамж,    Давааны    1,2-р
гудамж, Хасбаатарын гудамжууд, СОТ-ын 2-1,2-
2, 3-1, 3-2-р байр, 26-р байр, Амины орон сууц,
25-р байр
10-р хороо Зүүн наран 12-14-р гудамжууд, Зүүн наран 13-р
гудамжны 1-13 тоот, 31-р байр
21-р хороо Горькийн 21-28-р гудамжууд
22-р хороо Зүүн наран 13-17-р гудамжууд, Зүүн наран 12-
103 тоотоос хойших
Монгени
цогцолбор
сургууль
17-р хороо 13,34,41,66,67,73,76-р байрууд
18-р хороо 10,13,33,35,37,38,42,44,46,47,64,65,101  байрууд
Амины       орон       сууц       Хувьсгалчдын-Д-45,
35а,35б,48,49
Оюуны-
Ундраа
цогцолбор
сургууль
16-р хороо Туулын   1-20-р   гудамжууд,   Гандангийн   1,2-р
гудамж,    60-н    айл,    60/1,    Орхоны    1-11-р
гудамжууд,  Энх  тайвны  өргөн  чөлөө  Макс-35,
56-р байр Амарсанаагийн 56, 12в байрууд
17-р хороо 13,22,24,26,26/1,27,28/1,28/2,28/3,34,35,36,36а,3
6и,37,38,40,40а,40б,40в,40с,40д,41,44а,44б,44с,
44д,44е,44ф,47а,28/1,28/2,38а,47а,73,76,66,67,8
9/2, тө-8, лидер,102,103 байрууд
18-р хороо 10,15,33,35а,35г,43,42,44-50-р                байрууд,
59,64,65,67,                                                         76,
70/1,70/2,79,34,47а,б,в,18,18а,81,82-р   байрууд,
Хувьсгалчдын-Д-86,Хувьсгалчдын-Д-
45,83а,83б,Хувьсгалчдын-Д-86-1,2,37,АОС,
АМИ85
Эрдмийн-
Өргөө
цогцолбор
сургууль
4-р хороо Голден         паркын         байрууд         101-107,
301,302,303,Цоглог     хотхон     201,202,203,29/1
байрууд
5-р хороо 2-5а,б,в,  7а,7б,8-12-р  байрууд,12а,б,  Тэмүүлэл
10,101-105-р байрууд, Энэрэл хотхон 1-4 байр,
45,46,47,47а,б,в,49,             49/5,             57,57/1,
57/2,18,18/2,91,89,83,113,119-р байрууд АОС49,
өргөө      68,170,      72/3,73,      АОС76,80,АОС5,
80/8,80/9,   18/1,   ТТК   95,97,119,152,   152/1,78
байрууд
6-р хороо 10а,б, 12/4,12,5,13,14а,б,15-18 -р байрууд, сити
18,19,    19б,20,20/3,21,22,    Хувьсгалчдын-Д-22,
Хувьсгалчдын-Д-23,23а,б,24,25,     эко     26/1-8,
Хувьсгалчдын-Д-26,             Хувьсгалчдын-Д36-р
байрууд,        40-43,43а,44а,44б,45,45а,46,ҮТ-46,
орчлон 46,47,47/1,47/2,47/3,48а,48б,49, орчлон-
51,        орчлон-53,        Хувьсгалчдын-Д53,бэгдү-
54,54а,55,56,57,57/2,                  Хувьсгалчдын-Д-
57,58,59,60,60-2,61,63,64,65,                           түр-
66,71/1,73,79,83/1,83/2,87/2,87/3,    к-102,к-104,к-
105,к-106,к-107, АОС1-81
20-р хороо Өнөр хотхоны 39,45,45а,б, байрууд
Эрдмийн-
Ундраа
цогцолбор
сургууль /54/
6-р хороо City плаза хотхон
8-р хороо Хөгжил хотхон, Болор хотхон, 5,5а,6,7,7а,8,9а,б,
10,11,12,
13,14,17,23,25/4,26,27,29,31,31/1,32г,35,37,37а,3
7б,39,40,,41,42,45a,45б,47,99-р байрууд
Эрдмийн -
Ундраа
цогцолбор
сургууль /78/
7-р хороо 12,25,27,29,33а,38,42,42a,50,50а,б,51/1,55,57,59
,59/2,65,66,67,69,70,71,74,87,89,96,         101-105
байрууд,  АОС,  Баруун  ард  Аюуш-1,2  гудамж,
Говь сауны хажуу талд
9-р хороо Горькийн 1-10 гудамжууд, Баруун ард Аюушийн
29-ээс 32-р гудамжууд
21-р хороо Горькийн 11-20 гудамж

 

2. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

Сургууль Байршил Хамран сургах тойргийн орон сууц, гудамж
Амгаланцогцолбор
сургууль
12, 11, 8,
10-р хороо
12-р хороо 3, 4, 5, 8-р хэсэг, Баруун, Зүүн
Жанжин,
11-р хороо, Туул зөрлөг, Ургах наран, Эмийн
ургамал,
10-р хорооны Төмөрзамын 2 давхарсууц, 60
айл,1а,     1б,     1в,     2а,     2б,     Витсамо,
Хангамжийнбайр 4-р хэсэг,
8-р хороо 5-7, 10-р хэсэг, УС 15, дан ба 1-5-р
байр, Цагдаагийнакадемийн 1, 2-48, 49, 72
айл, Хилчин, Харуул Алтай хотхон, Хилчний
7-р  байр,  Эрдэнэтолгойн  50-52-р  гудамж,
АОС, ПДМС,
Баянзүрхцогцолбор
сургууль
12, 11, 8-р
хороо
8-р  хорооны  Улаанхуаран  1-13-р  гудамж,
Эрдэнэтолгой     1-3-р     гудамж,     Баянзүрх
хотхон,  ЦИС-1, 026-р анги 1, 2, 6, 9-11, 21-р
гудамж, Тэнүүн хотхон, 22-1, 22-1-1а,
12-р хорооны Чулуут 1-8-р гудамж, Чулуутын
АОС, 1-9-р гудамж, Төмөр зам, Жанжин-26,
АОС,
11-р хорооны Баянбулаг 1, 8 гудамж, Ургах
наран 3, 5, 10, 12-р байр, Усан сан, Дэнж 1, 2
гудамж, Хөлийн гол 1, задгай
Шавь
цогцолбор сургууль
5, 4, 14, 22-
р хороо
4-р хороо 6-7-р хэсэг, Талх чихэр, Ээрмэл,
5-р хороо 1-13-р хэсэг, 1, 2, 7, 8, 9, 9аб, 10,
11, 15, 22, 25, 30, 42, 53а, 64-2, 66-5, 74, 75,
80, 82, 85аб, 87, 202, 203, 204, 205-рбайр,
Монос,  Хар  шороо,  Монел  уул,  Жуулчин,
Маахуур, Өлгий, Жуков, 15 хороолол, Монел
1, 2, 4, 5, 7, 43, 47, 1000 оюутныбайр, ХМС-
ийнбайр
14-р хороо 1-9-р хэсэг, 49аб, 51аб, 53а, 192,
201, 202, 56, 57, 61, 70, 31аб, 33абв, 36, 41-р
байр, Нарны зам, 51, 253-1, 1-9, 58-р байр,
Энх   тайвны   өргөн   чөлөө,   Консул   1-20-р
гудамж,
22-р хороо ЗНЭ, Жалганы, ХД, БУНХ, Зүүн
АӨ, Баруун АӨ, Алтан-Өлгий, 1-36-р гудамж,
93-р байр Өлгий, ЭТӨЧ, Ойн, 89, 88, 71, 72,
91, 69, 82, 77 байрууд
14-р сургууль 13, 14-р 13-р хорооны бүх айл өрх,
хороо 14 хорооны 10-р хэсэг ЭТӨЧ 81, 81а, 83, 84-
р байр, Нарны зам, Өгөөмөр, Грийн ресорт,
71-76, 81-84, 101-105-р байр
21-р сургууль 6, 18, 25,
26-р хороо
6-р хорооны бүх айл өрх,
18-р  хороо  Эрэлийн  40,  22а,  Сэлбийн  2,
Эрчим 30-р байр, Нарантрейд 19, 20, 23-р
байр, Ихсоёмбо 11 айл, Эрэл 40, 80-р байр,
Ургацөгөөж   21   айл,   Оюутныбайр,   СБД-
ийнОйнзадгай, Олзвой,
25-р хороо Ойн хэсэг, 63а, 63б, 67, 68, 76-78,
80-94,  99б,  100,  100-1,  2,  3,  104-105,  107,
109, 123, НЗ-143, 145, 152а, ИТ-145, БММБ,
шинээр баригдаж буй байрууд
26-р хороо Дүнжингарав, Баянмонгол, Олимп
хороолол,
33-р сургууль 3, 1-р
хороо
3-р хорооны бүх өрх айл, ХД-43-р байр
1–р хороо 7, 41, 83, 85–р байр
44-р сургууль 16, 19-р
хороо
16-р хороо ШШГЕГ-ын 24а, 24б, 32, 36а, 44,
48-р байрууд, Хорих 8 айл, 9-19, 70-75, 105а,
105б,  105в байр, ЦИС-н гудамж, 64, 66авс,
154, Өгөөмөр Монгол хотхоны шинэ байрууд,
ЦИС-ын гудамж, Хайрцагны 24, Сүүний 16,
Дандарын 1, 2 гудамж, 72-р хотхоны 1, 2, 3-р
байрууд,  Хотхоны  АОС,  288-р  анги,  Төмөр
замын байрууд, Дандарын гудамжид шинээр
баригдаж буй байрууд
19-р хорооны 5, 5а, 6, 6а, 7-р хэсэг, Цайзын
1-24, 4б, 10аб, 1а-14а, Жаргалантын 11-18-р
гудамж,  Дэнж  1-3-р  гудамж,  ХААИС  1-3-р
байр, Жоннетон, Ойгонгэрэлт ХХК, Цэргийн
175-188-р байр
48-р сургууль 1, 2-р
хороо
1-р хорооны бүх айл өрх,
2-р хорооны 1, 2, 2б, 3-р хэсэг, Их Дарь эх,
Цэргийн хотхон 1а-17-1, 1б-16, 51, 54, 55, 48,
1аб байр, Залуус хотхон 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12,
15, 97-р байрууд,
53-р сургууль 8, 16, 19,
24-р хороо
8-р хорооны 1, 2-р хэсэг,
16-р  хороо  1,  2,  24,  25,  26,  27,  27а,  27б,
Улаанхуаран   34,   Хороолол   доторх   АОС,
Улаанхуаранд баригдаж буй шинэ байрууд,
Дандар 28, 29, 30, 31, 33, -р байрууд, Эцэг-
Эх-Хүү 8 айл, Хорго, СОС хотхон, Дандарын
2\1, 2\2, 2\4-р байрууд, иргэн Ганхуягийн 36
айлын байр, Гандангийн урд баригдаж буй
шинэ байрууд, Саруул тэнгэр  45, 47  байр,
21, 22, Сүүний 27, Дандар 34, 67, 68, ЭМЯ 16
айл, Дандарбаатар 10, Данзан 9, 11, 12, 19,
Данзангийн гудамж, Данзангийн АОС, СОС
хотхон, ХГБХ-н Өнөр бүл төв, Дандар болон
Данзангийн гудамжинд шинээр баригдаж буй
байрууд
19-р хорооны 1-р хотхон, 4-р хэсэг, СОТ 1.1-
1.11,   Жаргалант   1,   2,   Тамирчин   1-7-р
гудамж,
24-р  хорооны  2,  4-8-р  хэсэг,  Хоршоолол,
Овоот, Газарчин, Цэргийн хотхон,
55-р сургууль   Баянзүрх дүүргийн бүх нутаг дэвсгэр
79-р сургууль 9, 17, 24-р
хороо
9-р  хороо  1-10-р  хэсэг  Шар  хадны  1-65-р
гудамж, Энх хайрхан 1-10-р гудамж,
17-р  хороо  1-10-р  хэсэг  Эмнэлгийн  1-26-р
гудамж, Эрдэнэтолгойн 29-34-р гудамж, 61,
62, 65аб байрууд,
24-р хороо 3-р хэсэг Цахлай
84-р сургууль 15, 18-р
хороо
15-р хорооны1, 2, 3, 4, 5, 6, 6аб, 7, 8, 9, Хос
өргөө 69, 70 –р байр,  Алтан-Өргөө 39-43, 71,
72, 72абв, 73, 74-р байр, 7б байр, 67-р байр,
18-р хорооны 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 61,
75аб-р байрууд, Шинэ зуун 24абв байр, 9-р
хэсэг 2 шинэ барилга
85-р сургууль 20-р хороо 20-р хорооны бүх өрх айл
87-р сургууль 23-р хороо 23-р хорооныбүх өрх айл
88-р сургууль 11-р хороо 11-р хорооны бүх өрх айл
92-р сургууль 8, 17, 19,
24-р хороо
8-р  хорооныЭрдэнэтолгойн  3,  4,  7,  9,  11-р
хэсэг,   Эрдэнэтолгой   35-49-р   гудамж,   40-
262абв, 11-р хэсэг, 026-р анги, Хилчний 1-2-р
гудамж, 7 байр, 64, 75аб, ЦА-ийн 55аб байр,
ХЦ-ийн  16  айл,  Биологийн  хашаа,  Харуул
Алтай 1, 2, Холбоо толгой 1-10-р гудамж,
17-р хорооны 3, 4, 6, 7-р хэсэг,
19-р   хорооны   4а   хэсэг,   Цайзын   25-56-р
гудамж, Цайзын 50-55 р байр,
24-р хорооны 1-р хэсэг,
97-р сургууль 2, 4, 7-р
хороо
2-р хорооны 1а, 1б байр, Залуус хотхон. 48,
51, 54, 55,124-р байр, 805-р ангийнбайр,
4-р хорооны 1-5, 8-12-р хэсэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 23, 27, 33, 41, 42, 43, 43б, 44,
46, 46б, 47, 48аб, 50, 53, 64-66, 73, 110-118,
200, 201-р байр, Американ дэнж 1-6-р байр,
Сансар, Цэргийн хотхон, Баясгалант өргөө,
Цэргийн дарга нарын байр,
7-р хорооны 1-6-р хэсэг. 23, 24, 29, 30, 31,
37, 37аб, 38, 38аб, 40, 41, 42, 58, 59, 60, 61,
115, 116, 9 давхар 1, 2-р байрууд
102-р сургууль 2, 21, 27-р
хороо
2-р хороо, 4, 5, 6, 11, 12-р хэсэг, Их Дарь-Эх
21-р   хороо   1-8-р   хэсэг   Бага   Дарь-Эх,
Жамсран уулын өвөр,
27-р хороо 1-9-р хэсэг,  Сэлбэ, Дунд Дарь-Эх
111-р сургууль 18, 25, 26-р
хороо
18-р   хороо36абв,   37,38,39абвг,   171абвгд,
Тулга-72,  Олзвой,  АОС,  ТЗ-3ын  байр, 22-р
баазынбайр, 9абвг, 16, 16т, 24, 24абвг, 36/2,
Эрэл 40, 41б, 45-р байр,  Намянжу-1, 2  байр,
Шүүхийн 27\1 27\3
25-р хороо 35, 44, 45, 56, 56-1, 56-2, 57-60,
65-66, 71-74, 91, 92, 93, 95, 99бв, 147, НЗ-
    163, 103-1, 2, 3, 166, 167, 170, 170абc, 171гд,
Шинэ Монгол, Номноо хотхон, ХД-42, ХД-67,
шинэ 7 байр
26 –р хороо Сүмбэр орд, Кристалл таун, Их
Монгол хороолол
120-р сургууль 28-р хороо 28-р хорооны бүх өрх айл
126-р сургууль 11-р хороо 11-р хороо, Туул зөрлөг, Ургах наран, Эмийн
ургамал,   Баянзүрхийн   товчоо,   Усан   сан,
Дэнж, Хөлийн гол
127-р сургууль 21-р хороо 21-р хорооны бүх айл өрх

 

3.  БАГАНУУР ДҮҮРЭГ

Сургуулийн нэр Харьяа
хороо
Хамран сургах тойргийн орон сууц, гудамж
1. “Боловсрол”
цогцолбор сургууль
1,        2,3,5
дугаар
хороо
1 дүгээр хорооны Баялаг хороолол, 72, 74
дүгээр байр,     2 дугаар хорооны Хужирт,
Уурхайчин,  Галуут,  Хөдөө  хэсэг,  3  дугаар
хорооны     24-54 дүгээр байр, Уурхайн 55-
61  дүгээр  байр,  Уурхайн  нийтийн  байр,
Хилчин,   Замчин,   Үйлдвэр   хэсэг,   Талын
толгой,  Нарийн  нуур,  Нугын  тал,  Хөдөө
хэсэг,             5 дугаар хорооны Бага гүн, Их
гүн, Нарийны 2 дугаар хэсэг,   Наран хэсэг,
Хөдөө хэсэг
2. “Гүн галуутай”
цогцолбор сургууль
1,4,5
дугаар
хороо
1 дүгээр хорооны  1-23 дугаар байр, Хуцаа,
Сургалтын  задгай,  Хөдөө  хэсэг,  4  дүгээр
хорооны   Рашаант,   Байдлаг,   Жаргалант,
Хэрлэн, Тогос уул,   Хөдөө хэсэг, 5 дугаар
хорооны      Залуус,      Залуусын      задгай,
Нарийны 1 дүгээр хэсэг

 

4. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ

Сургуулийн нэр Хороо Хамран сургах тойргийн орон сууц, гудамж
1 “Хангай” цогцолбор
сургууль
1-р хороо Дүүргийн    1-р    хорооны    суурин    болон
малчин өрхийн хүүхдүүд
2-р хороо Дүүргийн 2-р хорооны суурин болон Төмөр
замын Мааньт, Хангай, Чулуут, Цагаан хяр,
Хоолт,   Хайрхан,   Булагтай   зөрлөгүүдэд
амьдардаг өрхийн хүүхдүүд

 

5. НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ

Сургууль Хороо Хамран   сургах   тойргийн   орон   сууц,
гудамж
Голомт
цогцолбор
сургууль
1-р хороо Баян зүрхийн 1- 16-р гудамж, Уурхайчин
1А-32-р гудамж, энгэр шанд хөдөө хэсэг
7-р хороо Өвөр шанд
2-р хороо Орон сууцны 35-39-р байр,42-47-р байр,
  39А
4-р хороо Их ам, Бүс нуур
Эрдмийн-
Оргил
цогцолбор
сургууль
2-р хороо 40,41-р байр, Орон сууцны 1-34-р байр,
Соёл,    Уурхайчин,    Дамдин,    Цагдаа,
Партизан,      Жаргалант,      Тун      хаш,
Молормэнс
3-р хороо Лакатор,    Зөрлөг    Хөндлөн,    Буурлын
даваа,  Зөрлөг,  Бага   мод,  Бага   баян
уул1-6, Төмөр зам орон сууц
6-р хороо Тэрэлж, Шохой, Жанчивлан
7-р хороо Бадралын  11-22-р  гудамж,  75-р  байр,
Хийд
4-р хороо Туулын   14-27-р   гудамж   /бага   анги/,
Алтай 7-12-р гудамж /бага анги/, Өлгийн
1-9-р гудамж /дунд, ахлах анги/, Туул 1-
27  /Дунд,  ахлах  анги/,  Алтайн  7-12-р
гудамж   /дунд,   ахлах   анги/,   Нисэхийн
хороо
119-р
сургууль
7-р хороо Бадралын 1-10-р гудамж
2-р хороо Нарлаг,  Тайж,  Орон  сууцны  48-  67-р
байр,
Наадмын хэсэг, 31а, Бүтээлч үйлс, Зам
анги
3-р хороо Нарангийн             16-35-р             гудамж
/бага/,дэнжийн   17-21-р   гудамж   /бага
анги/, Замчны 1-41-р /дунд, ахлах анги/
гудамж,  Замчны  36-41-р  гудамж  /бага/,
уурхай,  тоосгоны  үйлдвэр,  наран  1-35
/дунд, ахлах анги/, Их мод
109-р бага
сургууль
3-р хороо Замчны 1-35, Дэнжийн 1-16,
Нарангийн    1-15-р    гудамж,    Дэнжийн
склад
4-р хороо Туулын    1-13-р    гудамж,Өлгийн    1-9-р
гудамж, Алтайн 1-6-р гудамж
Чандмань
сургууль
5-р хороо 5-р хороо,

 

6СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 

Сургууль Хамран сургах тойргийн орон сууц, гудамж
9-р сургууль 5-р хорооны 16-р гудамжнаас хойш бүх гудамж, 6-р
хорооны 7-р гудамжнаас хойш бүх гудамж, 23-р хорооны
31-р гудамжнаас хойших бүх гудамж
12-р сургууль 18-р хороо, 29-р хороо
42-р сургууль 1-р хорооны 1-45-р гудамж 51-56-р гудамж, 2-р хорооны
60-61-р гудамжнаас бусад бүх гудамж, 3-р хорооны 1-13-р
гудамж , 20-р хорооны бүх гудамж
62-р сургууль 19-р хороо, 5-р хорооны 4-15-р гудамж,  6-р хорооны 1-6-р
гудамж, 23-р хорооны 1-13 гудамж, 27-р хорооны Орчлон
хороолол,  Хүнс трейд 6а, 6б байр, Хилийн цэргийн 24, 29,
49-р байр, Разно импекс 35а, 35б байр, Нисэх 2а, 2б байр,
Бөөний худалдааны 24-р байр, Цэргийн анги 20-р байр,
Тээвэрчдийн 12-р байр, Махын 16-р байр, Агарын 1-4-р
гудамж, Баянхошуу байр 1 орц 16 айлСООСЭ-ийн зүүн
талын 12 давхар, Баруун талд баригдаж байгаа 2 байр гэх
мэтээр нэмэгдэх тул замын зүүн талын 6,
65-р сургууль 3-р хорооны 14-р гудамжаас хойших бүх гудамж, 4-р
хорооны бүх гудамж, 26-р хорооны бүх гудамж
67-р х сургууль 24, 7 дугаар хороо, 8 дугаар хорооны Баян цагаан
гудамж,  24, 7 дугаар хороо
74-р сургууль 21-р  хорооны төвийн 1,2-р хэсэг, нарийн , шар хад, гүнт,
335 зөрлөгийн 1-р хэсэг, цагаан чулуут
76-р сургууль 9, 10-р хороо бүх гудамж, 8-р хорооны Зүүн баян цагааны
1-5-р гудамж
104-р сургууль 25-р  хороо, 9-р  хороо уулын 8,9, зүүн салааны 1-7
105-р сургууль 11, 28-р  хороо, 8-р  хорооны Нуурын, Булагт, Тоосгон,
Зүүн баян цагааны 6-12
106-р сургууль 22-р хорооныХилчины 1-33-р гудамж, 37-41-р гудамж, 45-
51-р гудамж,  1-р хорооны 59-р гудамжны 47-87 тоот, 61-
64-р гудамж, 65-р гудамжны 23-34 тоот, 69-р гудамжнаас
10-17 тоот, 70-73-р гудамж, 87-89-р гудамж, 100-106-р
гудамж,
107 сургууль 1-р хороо 46-50, 57-58, 59-р гудамжны 1-46 тоот,  60-р
гудамж, 65-р гудамжны 1-22 тоот,  66-68-р гудамж,  69-р
гудамжны 1-9 тоот, 74-86-р гудамж, 90-95-р гудамж,  96-
98-р гудамж, 99-р гудамж, 107-127-р гудамж,  2-р хороо 60-
61-р гудамж
Ирээдүй
цогцолбор I
бага сургууль
12, 13, 31-р хороо бүтэн, 14-р хороо /14-р байрнаас бусад/
Ирээдүй
цогцолбор II
бага сургууль
15, 30-р хороо бүтэн, 14-р хорооны 14-р байр
Ирээдүй
цогцолбор III
бага сургууль
16,17-р хороо бүтэн, 23-р хорооны 14-30-р гудамж, 79-83-р
гудамж
Ирээдүй
цогцолбор I
дунд сургууль
12, 13, 31-р хороо бүтэн, 14-р хороо /14-р байрнаас бусад/
Ирээдүй
цогцолбор II
дунд сургууль
16,17-р хороо бүтэн, 23-р хорооны 14-30-р гудамж, 79-83-р
гудамж
Ирээдүй
цогцолбор I
ахлах сургууль
15, 30-р хороо бүтэн, 14-р хорооны 14-р байр
Ирээдүй
цогцолбор II
ахлах сургууль
12, 13, 16, 17, 31-р хороо 14-р хорооны 14-р байрнаас
бусад
121-р сургууль 21-р  хорооны Эмээлт , Давааны зөрлөг, Сүүж амралт, 335
зөрлөгийн 2-р хэсэг, 361-ын гарам, рашаант,  тахир соёот,
52-ын даваа
122-р сургууль 22-р хороо Тахилтын 1-28-р гудамж, Хилчин 34-36, 42, 44-
р гудамж, 32 дугаар хороо баруун туруун бордоо, 22-н
товчоо, толгойт өртөө
123-р сургууль 22-р хороо Хилчин 52-109-р гудамж, Бор толгой, Улаан
толгой, Баян голын гудамж найрамдлын замын гудамж

 

7СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 

Сургууль Хороо Хамран сургах тойргийн орон сууц, гудамж
1 1 дүгээр
сургууль
1 дүгээр
хороо
1-р   хорооны   Ойн   гудамж,   амины   орон   сууц,
Энхтайваны өргөн чөлөө 10, 10/3,12/1, 12/2, 12/3, 40,
58, Олимпын гудамж 14, 16, 17, 18, 20, 20А, 27, 32/1,
33А,   33Б,   35,   50,   Юнеско   гудамж   26А,   26Б,
Автозамчдын  гудамж  56А,  56Б  байрууд  5  дугаар
хороолол 1, 2, 4, 5, 33, Жамъян гүний гудамж 8, 9,
12, Чингисийн өргөн чөлөө 14,   Сөүлийн гудамж 61
дүгээр байрууд,
2 2 дугаар
сургууль
7 дугаар
хороо
6 дугаар хорооны Залуучуудын гудамж, 1, 2, 4, 24а,
2/3, 2б, 2/1, НҮБ-ын гудамж, 3, 15, 43, 45, 46, 47, 34,
36, 8, 38, 44, Их тойруу 73/7-11, Бага тойруу 10б,
10а, 23, 25, 26, 27, 28, 37б, Их сургуулийн гудамж
11/3, 13/1, 9/3, 21, 22, 30, 31, Эдшил, 34, 39, 40, 48,
МУИС-1,2 дугаар байрууд,
7 дугаар хорооны Эрхүүгийн гудамж 3аб, 5а,5б, 7/1,
6/2, 11, 15, 9/1, 18, 8, 9,10, 7, 12аб, 39, 33, 4,6, Их
тойруу 21, 29, 40, 41, 44, 79, 7/1, 9/2, 9/3, 10ВГ, 8А,
Залуучуудын өргөн чөлөө 13 дугаар байрууд
8 дугаар хорооны 11 дүгээр хороолол 1, 2, 3, Бага
тойруу 12/2-ИА, 16/1, 24, 29, 30, 32, 34,35, 36/1, 38,
42, 43, 46/3, 47, 47/5, 49/1, 50/1, 50, 52, 53, 54, 55, 22,
36, 45, 46, 10, 10/1, 48, 14/2-и, 13, 13/1, 13/3, 14/4,
16/4, 20, 23, 25/1, 27/1, 40, 46/3, 64, МУИС-ийн 3, 4, 5
дугаар  байр,  ШУТИС,  ХУИС,  ХҮДС,  МУБИС  4,  5,
Хатагтай   эмнэлэгийн   байр,   АНУ-ын   төв   байр,
Оюутны гудамжны 12а байрууд,
3 3 дугаар
сургууль
10
дугаар
хороо
10  дугаар  хорооны    31,  45,  46, 16А, 16Б,  21, 44,
15,17, 18, 30, 36, 22, 26, 27, 29, 30А, 30Б, 86А, 86Б,
38, 41, 43Б дугаар байрууд,
11 дүгээр хорооны  Зүүнсэлбэ 4, 10, Геологи 48, 68,
БЗНТ80, 8, 64 байрууд
4 4 дүгээр
сургууль
9 дүгээр
хороо
6 дугаар хорооны  Сүхбаатарын гудамж 24, 5, 11/1,
11/2, 73/1-6 дугаар байрууд
9 дугаар хорооны Нуур 7-8, Алтай 1-15, Чингэлтэй
14-19 дүгээр гудамж, 80, 72, 17, 62, 78, 60 дугаар
байр, Алтайн гудамжны 77 дугаар байр
11 дүгээр хорооны Рашааны 17-20, ТЗБ-31, Алтай
22-28 дугаар гудамжууд
5 6 дугаар
сургууль
5 дугаар
хороо
3-р хорооны 5 дугаар хороолол 8, 18, 19, 20,  24, 26,
40, 43, 44, 45, Нарны замын 13, 57 байрууд
5-р хорооны  1, 2, 3, 4, 5, 6,  21, 22, 23, 33, 39, 52/1,
24, 25, 26, 52б, 59, Нарны замын 13/2,  ТК30, ЦТК8,
Зүтгүүрийн цэнхэр хашаа,
6 16 дугаар
сургууль
10
дугаар
хороо
10 дугаар хорооны 100 айлын 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
33, 34, 35, 12, 11, 37, 39, 32а, 32б, 43б, 23, 25, 19, 20,
42абв, 4аб, Атлас 19, 45б, 13, 47 дугаар байрууд
11 дүгээр хорооны Зүүнсэлбэ 7-9, Барилгачид 3-6,
Сургууль 1, Рашааны 14, 15, 16, Ногоон нуурын 52
дугаар байрууд
12 дугаар хорооны Хангайн 1-23 дугаар гудамжууд
7 31 дүгээр
сургууль
2 дугаар
хороо
1 дүгээр хорооны Чингисийн өргөн чөлөө 15/1, 15/2,
19, 19А, 220 мянгатын 23, 24, 25  Энхтайваны өргөн
чөлөө-44, Чагдаржавын -46, Нарны замын 55,60,61-
ийн а,б байр, Олимпын 50 дугаар байр
2 дугаар хорооны Шинэ төгөл ABCD, 2А, 3, 6/3, 26,
26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Чонон бөртэ 10, 31 дүгээр
сургуулийн  байрууд,1А,  2Б,  8,  12/1,  20А,  20Б,  44
дүгээр байрууд,
3-р хорооны 5 дугаар хороолол  13, 14А,14Б,  18/3,
41, Хот дундын 37, 39, Усны 3, 11 дүгээр байрууд
8 35 дугаар
сургууль
14
дүгээр
хороо
14 дугаар хорооны Хандгайт 15-43 дугаар гудамжууд
13 дугаар хорооны Рашааны 14-16 дугаар гудамж,
Ногоон талбайн 1-2 дугаар гудамжууд
9 45 дугаар
сургууль
4 дугаар
хороо
3-р хорооны 5 дугаар хороолоол 2А, 7, 8А, 9, 10, 15,
16, 17, 47, Бройхаус, Сондор, НОЦОС-ын байрууд
4  дүгээр  хорооны  1/1,  15/1-1,  15/1-2,  15/1-3,  18,
ДУ18, 20, УАА20, 21АБ, 22, 24, 24А, 28, 35, 36,37,40,
42, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53АБ , 58,  60, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, UB town-ны байрууд
5 дугаар хорооны 11, 12, 14, Их өргөө, 20, 50/28,
50/30, 48, Голомт хотхоны ABCDE  байрууд
  45 дугаар
сургууль
ЧД 3
дугаар
хороо
3 дугаар хорооны 50000-тын 13,15,17,19 дүгээр байр
10 58 дугаар
сургууль
15
дугаар
хороо
15 дугаар хорооны Бүх гудамж
17 дугаар хорооны Бүх гудамж
16 дугаар хорооны 1-34 дүгээр гудамж
11 71 дүгээр
сургууль
18
дугаар
хороо
18 дугаар хорооны Бүх гудамж,
20 дугаар хорооны Бүх гудамж
16 дугаар хорооны Ойчидын гудамж
12 Чингэлтэй
дүүргийн
117 дугаар
сургууль
19
дүгээр
хороо
Сүхбаатар  дүүргийн  19  дүгээр  хорооны  Гоодой,
Шарга  морьт,  Хуурай  мухар,  Баянбулаг,  Майхан
толгой, Хандгайт, Санзайн гудамжууд
13 Чингэлтэй
дүүргийн
17 дугаар
сургууль
13
дугаар
хороо
Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хорооны Рашааны 1-
13,   Хангайн   23-24,   Ногоон   талбайн   3-7   дугаар
гудамж, Улсын их дэлгүүр, Номын худалдааны, Төв
зөвлөлийн байрууд

 

8. ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ

Сургууль Хороо Хамран сургах тойргийн орон сууц, гудамж
Буянт-
Ухаа
цогцолбор
сургууль
/7-р/
10-р
хороо
10-р хороо: 1, 2, 7, 34, 35, 61, 61-1 ,61-2, 62 ,63, 64-р
байр, 3 байшин, цаг уурын байр, Морингийн даваа
0-14-р гудамж, Нисэхийн 1-10-р гудамж, АТБ 1-7-р
гудамж, Нисэхийн байрууд
16-р
хороо
Буянт-Ухаа 1-9-р гудамж, Тайны 3-7-р гудамж
10-р
сургууль
12-р
хороо
12-р хороо: Сонгины 1-29 дүгээр гудамж, Амралтын
1-3 дугаар гудамж, Туулын 1-5 дугаар гудамж,
Хафитатын 1-19 дүгээр гудамж, Малчины 1-13
дугаар гудамж, Хайрханы 1-10 дугаар гудамж, 38,
39, 52, 53-р байр, Цэргийн ангийн 40 байр
15-р
сургууль
1-р хороо 19-р хорооллын 37-р байр
2-р хороо 19-р хорооллын 8,18,21,31-р байрууд
3-р хороо 19-р хорооллын 3, 4, 7-р байр, Нэхмэлийн 4, 8, 9,
15, 19, Арьсширний 19, 25, 26, 27, 28, 31-р байр,
073-р цэргийн ангийн эмнэлэг, ажилчдын байр, Ахуй
үйлчилгээний байр, Элитийн байр, Олимпийн 1-5-р
байр, Талхны 20, Эрчим хүчний 49, Цахилгааны 21,
Ногооны 36, Батлан хамгаалах туслах нийгэмлэгийн
ажилчдын байр, 50, 52, 61, 75-р байр,
Хараагүйчүүдийн 48, 1а байр, Олимп, Үйлдвэрийн
гудамж Чингисийн өргөн чөлөө, Станцын 1, 2, 3, 4-р
гудамж, Макс 3 байр, Шинэ 2 байр :
43.44.45-р байр, 57,57-А байр, Хос өргөө,
Үйлдвэрийн 17,19, /Тайж СӨХ/, 12-р байр А,Б,В, 2-р
хороо 19-р хорооллын 20-р байр, 3-р хороо Дунд
голын 29,30,31,32,33-р байр, Хийморийн 19
18-р
сургууль
1-16-р
хороо
3-р хороо 50,51-р байр болон бусад хороодоос
сонгон шалгаруулалтаар элсэлт авах
26-р
сургууль
13-р
хороо
13-р хороо: 1, 2, 3, 4, 5, 6-р байр, Туулын 28 гудамж,
120-р цэргийн ангийн байр, Бөхөг хөдөөний айл
32-р
сургууль
11-р
хороо
11-р хороо: Сүрьеэгийн ажилчдын байр,
Халдвартын клиникийн ажилчдын байр, ХААИС-ийн
ажилчдын байр, ХААИС-ийн багш нарын 8 айлын 2
орон сууц, 28 айлын орон сууц, Оюутны 1, 2, 4-р
байр, Удирдлагын академийн 1, 3, 4-р байр, 62, 63,
64-р байр, Хатан туул СӨХ-ийн 2 байр, Мал аж
ахуйн хүрээлэнгийн ажилчдын байр, Биворын байр,
Намын дээдийн 36 айл, Богдын өндөр,
Дүнжингаравын гудамж, Дайчдын хөшөө гудамж,
Соёмботын гудамж, Туулын гудамж, Мөнх зайсан
гудамж, Рашаан сувиллын гудамж, Green villa
хотхон, Анома хотхон, Хатан туул хотхон, Dream land хотхон
34-р
сургууль
4-р хороо Арцатын 1-18-р гудамжууд
"VIVA CITY" хотхон
Шинэ Өргөө хороолол
5-р хороо Яармагийн 1-10-р гудамж, Арьс ширний 80 айлын
байр,
41-р
сургууль
5-р хороо Яармагийн 11-21-р гудамж, Авто засварын заводын
байр
6-р хороо Нүхтийн 1-32-р гудамж, Ноосны үйлдвэрийн
нэгдлийн байр, ТТБТ байр, 7-р хороо: Жаргалант 1-
10-р гудамж,Жаргалант 11-25-р гудамж
52-р
сургууль
1-р хороо 120 мянгатын 1, 2, 3, 4, 5-р байрууд, 19-р
хорооллын 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 44-р байр,
Шинэ өглөө 23, 1, 2-р байр, Наран хотхон 21/1, 2, 3-
р байр
1-р хороо С-52, 48-р байр
2-р хороо 19-р хорооллын 20, 22, 23, 28, 29, 30-р байрууд
15-р
хороо
Жаргалан хотхон 1, 2, 3, 4, 5, 60 Амины орон сууц
28 айл, Элит хотхон 7 айл, Оддын хотхон 37 А,Б,В,
Намуун төгөл хотхон 36 айл
Цэцээ гүн
цогцолбор
сургууль
7-р хороо Жаргалантын эхний   гудамжууд
8-р хороо Сонсголонгийн 1-22-р гудамж
14-р
хороо
Бурхантын 1-12, Өлзийтийн 1-23, Барилгын 1-4
гудамж, Дэнж 1-9, Уяачдын 1-4, Ногоочдын 1-4,
Шинэ тосгоны 1-5 гудамж
63-р
сургууль
1-16-р
хороо
Тусгай сургууль учир дүүргийн хэмжээний  хөгжлийн
бэрхшээлтэй  сурагчдыг элсэн  суралцуулдаг
75-р
сургууль
1-р хороо 120 мянгатын 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22-р байрууд,  Эрэлийн 36, 38, 43,
45/1-р байр, Сувдан хотхон 17,19-р байр,
Ээрмэлийн гудамж,   32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 44-р
байр, Шинэ өглөө 23, 1, 2-р байр, Наран хотхон
21/1, 2, 3-р байр
2-р хороо 19-р хорооллын 8а, 9, 10-р байр, Байшин
үйлдвэрлэхийн 53, 54-р байр, Нэхмэлийн 1, 2, 3, 5,
6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18-р байрууд, Хивсний 33,
ОСИБ ажилчдын байр, Жигүүр грандын байр
15-р
хороо
Нархан хотхон 51, 53, 51А,Б, 57, 59, Махатма
Гандийн гудамжны 61, 65 байр, Удирдлагын
Академийн дотуур байрны 5 айл, Махатма Гандийн
гудамжны 12 айл, Ээрмэлийн гудамжны 42 айл,
Орхон Их сургуулийн 3 айл, Оргил 29, 30, 32А,Б,
Дөрвөн улирлын цэцэрлэг хотхон 1, 2, 3, 4-р байр,
Рапид харш 5, 6, 7-р байр, Рапид харш 1,2,3,4,8,9
байрууд, Махатма Гандийн гудамжны 17, 19, 21, 25-
р байрууд
Рапид харш 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
Чингисийн өргөн чөлөө 6-А,В,С,D, E байр, Гэгээнтэн
хотхон
114-р
сургууль
9-р хороо Буянт-Ухаагийн 10-25 дугаар гудамж, Бурхантын 1-
18 дугаар гудамж, Арьс ширний 1-2 дугаар гудамж,
Хивс, Центр, Халамжийн 5, 6-р байр, Шар байр,
115-р
сургууль
1-р хороо Инэл хотхон 60 айлын орон сууц, Визард таун 51
айлын орон сууц, Twin house 15 айлын орон сууц, Rosse village хотхон 21 айлын орон сууц, Шинэ
мөрөөдөл 40 айлын орон сууц
2-р хороо Парк хаус-2 хотхон 163 айлын орон сууц, Мон хаус
хотхон 88 айлын орон сууц, 69-р байр 65 айлын
орон сууц, Удирдлагын академийн багш ажилчдын
40 айлын орон сууц, Цэцэг хотхон 65 айлын орон
сууц, Богдын өндөр 60 айлын орон сууц, Андууд
хаус 27 айлын орон сууц Ханан констракшн 24, 24/1,
2-р байр, Дунд голын 7, Цэлмэг хотхон 36, 38, 86,
88-р байр, Цоглог хотхон 13,15,17,19,21, 23, 25-р
байр, Оранж хотхон, Оранж гудамжны 59, 61А, Туул
гол , 69-р байр
11-р
хороо
Оргил стар таун хотхон 500 айлын орон сууц,
15-р
хороо
НОВLE таун, Маршал таун, Оргил хотхон, Амины
орон сууцууд, Оддын хотхон 37а, б, в, г, 39а, б, 43,
45-р байр,   АОС 1-27 байр,   Элит хаус АОС 1-8,
Стадионы   31а,   б,   байр,   Стадионы   гудамж,   М
Гандийн  гудамж,  Дөрвөн  улирлын  цэцэрлэг  С-1,
Оранж таун АОС 1-18 байр, Зайсан 21/1, 21/4, 25/1,
Зайсан 27А,Б, Грин хаус, Твин хаус, Зайсан 26, 41,
Зайсан 15/1, 15/2 байрууд, Туулын хөвөө 38, Ханан
констракшн 24, 24/1, 2-р байр, Дунд голын 7, Цэлмэг
хотхон   36,   38,   86,   88-р   байр,   Цоглог   хотхон
13,15,17,19,21, 23, 25-р байр, Оранж хотхон, Оранж
гудамжны 59, 61А, Туул гол 24/1,2,3,4-р байр, Гэгээ
өглөө  хотхон,  Туул  өргөө,  Хавай  таун,  UB  таун
хотхон 81, 83-р байр, Нисоро таун, Twin park, Green
хаус, Орчлон констракшны 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92-
р байр, Үйлдвэрийн гудамж 15, 4, 66, 68, 70-р байр,
Орчлон     хотхон     74,76,80,84,92-р     байр,     ХД-
34,40,25,38,56,56А,Б, 62,64,66-р байр, Амины орон
сууц                                   11                                   айл,
73-р  байр,  48а,б,81с,57-р  байр  280  айлын  орон
сууц.Туул гол 70б
118-р
сургууль
8-р хороо Дэнж, Сонсголон-15-22-р гудамж
16-р
хороо
Тайны 0-2-р гудамж

 

9. ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 

Сургуулийн
дугаар
Байршил Хамран сургах тойргийн орон сууц, гудамж
5-р
сургууль
4-р хороо 4-р хорооны бүх байр, 6-р хорооны 23, БТ/31, 33,
41-44, 49-55, 65, 58 дугаар байрууд
6-р хороо 31, 42, 45, 56, 66 шинээр 72, 60-3,
17-р
сургууль
13-р хороо ЧД-ийн 13-р хорооны сургуулийн 1-12 дугаар
гудамж, 14-р хорооны Хайлаастын 1-8 дугаар
гудамж, СБД-ийн 12-р хорооны 20-22 дугаар
гудамж, 13-р хорооны Хангайн 23, 24 дүгээр
гудамж, рашааны 1-16 дугаар гудамж, Ногооны
талбайн бүх гудамж
23-р
сургууль
1-р хороо 1-р хорооны бүх байр
24-р
сургууль
3-р хороо 2, 3-р хорооны бүх байр
37-р
сургууль
18-р хороо 17-р хорооны бүх гудамж, 18-р хорооны 10-аас
хойш бүх гудамж
39-р
сургууль
10-р хороо 9, 10-р хорооны бүх гудамж
49-р
сургууль
13-р хороо 13-р хорооны 13-аас хойш бүх гудамж, 14-р
хорооны Хайлаастын 9-өөс хойш бүх гудамж, 15-р
хорооны Жаргалантын 1-10 дугаар гудамж, 30-68
дугаар гудамж
50-р
сургууль
5-р хороо
6-р хороо
5-р хорооны бүх байр /шинээр 34-р байр/, 6-р
хорооны 24, 30, 56/31, 57, 25, 26, 34, 35, Лааганы
61 /шинээр 63, 63 а/ 66-68, 28, Баярскийн 61, 62,
Лааганы 62, 16, 35, 40, 48, 60/1, 60/3, 45, 47,
57-р
сургууль
11-р хороо ЧД-ийн 11-р хорооны бүх гудамж, 12-р хорооны 1-5
дүгээр гудамж, СБД-ийн 12-р хорооны бүх гудамж
61-р
сургууль
12-р хороо 12-р хорооны 6-аас хойш бүх гудамж
72-р
сургууль
15-р хороо 15-р хорооны 11-29 дүгээр гудамж, 16-р хорооны
бүх гудамж
117-р
сургууль
19-р хороо 19-р хорооны бүх гудамж, 18-р хорооны Яргайтын
38-41, СБД-ийн 53-59, 64-79, Архустайн 19-р
хороооны бүх гудамж, 15-р хорооны бүх гудамж
АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.chuhal.mn хариуцлага хүлээхгүй.
Нийт сэтгэгдэл
би
Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн гэж бичжээ. Энэ сэтгүүлчид монгол хэлний зөв бичгийн дүрэм зааж өгөөч.
2018/08/21 103.11.195.19