8o
Улаанбаатар хот
mobile menu

Хар тамхи гэдгийг нь мэдээгүй гэжээ

2015-12-11 17:49:00

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид мансуурах бодис хэрэглэж байгаад баригдсан гэх мэдээлэл саяхан гарсан. Цагдаа нарыг шалгахад дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид үл мэдэгдэх ургамал хадгалж байсан. Уг ургамлыг каннабисын хэмээх олсны төрлийн мансууруулах үйлчилгээтэй ургамал гэж урьдчилан таамаглаж, хэргийг шалгаж байна гэсэн юм. Одоогоор хүүхдүүдийн хадгалж байсан ургамал ямар үйлчилгээтэй болохыг албан ёсоор тогтоогоогүй байгаа юм. Сурагчдын мэдүүлснээр тэд ямар ургамал хадгалж байснаа ч мэдэхгүй, сонирхоод авчихсан гэжээ. Ямартай ч шинжилгээний багийн хариу хоёр сарын дараа гарах аж.

Одоогоор сурагчдыг Эрүүгийн хуулийн 192 дугаар зүйлийн 192.1-д зааснаар "Мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгогүйгээр хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэжээ.

192.2-т "Мансууруулах буюу сэтгэцэт нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгоор хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан, тээвэрлэсэн, илгээсэн, борлуулсан бол таваас дээш найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэсэн байдаг.

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид мансуурах бодис хэрэглэж байгаад баригдсан гэх мэдээлэл саяхан гарсан. Цагдаа нарыг шалгахад дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид үл мэдэгдэх ургамал хадгалж байсан. Уг ургамлыг каннабисын хэмээх олсны төрлийн мансууруулах үйлчилгээтэй ургамал гэж урьдчилан таамаглаж, хэргийг шалгаж байна гэсэн юм. Одоогоор хүүхдүүдийн хадгалж байсан ургамал ямар үйлчилгээтэй болохыг албан ёсоор тогтоогоогүй байгаа юм. Сурагчдын мэдүүлснээр тэд ямар ургамал хадгалж байснаа ч мэдэхгүй, сонирхоод авчихсан гэжээ. Ямартай ч шинжилгээний багийн хариу хоёр сарын дараа гарах аж.

Одоогоор сурагчдыг Эрүүгийн хуулийн 192 дугаар зүйлийн 192.1-д зааснаар "Мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгогүйгээр хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэжээ.

192.2-т "Мансууруулах буюу сэтгэцэт нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгоор хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан, тээвэрлэсэн, илгээсэн, борлуулсан бол таваас дээш найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэсэн байдаг. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид мансуурах бодис хэрэглэж байгаад баригдсан гэх мэдээлэл саяхан гарсан. Цагдаа нарыг шалгахад дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид үл мэдэгдэх ургамал хадгалж байсан. Уг ургамлыг каннабисын хэмээх олсны төрлийн мансууруулах үйлчилгээтэй ургамал гэж урьдчилан таамаглаж, хэргийг шалгаж байна гэсэн юм. Одоогоор хүүхдүүдийн хадгалж байсан ургамал ямар үйлчилгээтэй болохыг албан ёсоор тогтоогоогүй байгаа юм. Сурагчдын мэдүүлснээр тэд ямар ургамал хадгалж байснаа ч мэдэхгүй, сонирхоод авчихсан гэжээ. Ямартай ч шинжилгээний багийн хариу хоёр сарын дараа гарах аж.

Одоогоор сурагчдыг Эрүүгийн хуулийн 192 дугаар зүйлийн 192.1-д зааснаар "Мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгогүйгээр хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэжээ.

192.2-т "Мансууруулах буюу сэтгэцэт нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгоор хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан, тээвэрлэсэн, илгээсэн, борлуулсан бол таваас дээш найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэсэн байдаг. - See more at: http://www.wikimon.mn/content/65635.shtml#sthash.eTDcMaoK.dpuf

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид мансуурах бодис хэрэглэж байгаад баригдсан гэх мэдээлэл саяхан гарсан. Цагдаа нарыг шалгахад дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид үл мэдэгдэх ургамал хадгалж байсан. Уг ургамлыг каннабисын хэмээх олсны төрлийн мансууруулах үйлчилгээтэй ургамал гэж урьдчилан таамаглаж, хэргийг шалгаж байна гэсэн юм. Одоогоор хүүхдүүдийн хадгалж байсан ургамал ямар үйлчилгээтэй болохыг албан ёсоор тогтоогоогүй байгаа юм. Сурагчдын мэдүүлснээр тэд ямар ургамал хадгалж байснаа ч мэдэхгүй, сонирхоод авчихсан гэжээ. Ямартай ч шинжилгээний багийн хариу хоёр сарын дараа гарах аж.

Одоогоор сурагчдыг Эрүүгийн хуулийн 192 дугаар зүйлийн 192.1-д зааснаар "Мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгогүйгээр хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэжээ.

192.2-т "Мансууруулах буюу сэтгэцэт нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгоор хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан, тээвэрлэсэн, илгээсэн, борлуулсан бол таваас дээш найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэсэн байдаг. - See more at: http://www.wikimon.mn/content/65635.shtml#sthash.eTDcMaoK.dpuf
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид мансуурах бодис хэрэглэж байгаад баригдсан гэх мэдээлэл саяхан гарсан. Цагдаа нарыг шалгахад дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид үл мэдэгдэх ургамал хадгалж байсан. Уг ургамлыг каннабисын хэмээх олсны төрлийн мансууруулах үйлчилгээтэй ургамал гэж урьдчилан таамаглаж, хэргийг шалгаж байна гэсэн юм. Одоогоор хүүхдүүдийн хадгалж байсан ургамал ямар үйлчилгээтэй болохыг албан ёсоор тогтоогоогүй байгаа юм. Сурагчдын мэдүүлснээр тэд ямар ургамал хадгалж байснаа ч мэдэхгүй, сонирхоод авчихсан гэжээ. Ямартай ч шинжилгээний багийн хариу хоёр сарын дараа гарах аж.

Одоогоор сурагчдыг Эрүүгийн хуулийн 192 дугаар зүйлийн 192.1-д зааснаар "Мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгогүйгээр хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас нэг зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэжээ.

192.2-т "Мансууруулах буюу сэтгэцэт нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг борлуулах зорилгоор хууль бусаар бэлтгэсэн, олж авсан, хадгалсан, тээвэрлэсэн, илгээсэн, борлуулсан бол таваас дээш найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэсэн байдаг. - See more at: http://www.wikimon.mn/content/65635.shtml#sthash.eTDcMaoK.dpuf
АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.chuhal.mn хариуцлага хүлээхгүй.
Нийт сэтгэгдэл
  • Recent
  • Most Read
  • Most Comment